Lời ngỏ


Truyện dịch


Truyện ngắn


Truyện thiếu nhi


Nghệ thuật sống


Những bi viết khc


Tạp Bt


Sch


Lin lạc


 

 

 

 

TRUYỆN


 

Ch mo Dharma v vị tiểu Tăng

Tc giả: David Lourie & Ted Blackall

Nhị Tường sưu tầm v dịch

 

Hồi 30. Phiền no

Trang trước > Mục Lục > Trang tiếp theo

 

 


Truyện - sch


Home

Khởi đăng: 20/4/2002 - Cập nhật: 23/9/2005