Lời ngỏ


Truyện dịch


Truyện ngắn


Truyện thiếu nhi


Nghệ thuật sống


Những bài viết khác


Tạp Bút


Sách


Liên lạc


 

 

 

 

TRUYỆN


 

Chú mèo Dharma và vị tiểu Tăng

Tác giả: David Lourie & Ted Blackall

Nhị Tường sưu tầm và dịch

 

Hồi 12. Lư thuyết suông

Trang trước > Mục Lục > Trang tiếp theo

 

 


Truyện - sách


Home

Khởi đăng: 20/4/2002 - Cập nhật: 23/9/2003